Pozvánka na členskou schůzi

11.12.2023

Pozvánka na členskou schůzi Open Cycling Academy z.s.

Z pověření výkonného výboru OCA si dovoluji Vás pozvat na členskou schůzi Open Cycling Academy.
Termín: 19.12.2023 (úterý)
Místo: Tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Náměstí republiky 10, Brno Husovice Příchod a prezentace: od 18:45 hod

Začátek schůze: 19:00 hod

Program:

  1. 1) Zahájení schůze (Aleš Řehoř, předseda)

  2. 2) Informace ze sportovní činnosti 2023 (Lukáš PETR, hlavní trenér)

  3. 3) Informace o plánu sportovní činnosti na rok 2024 (Lukáš PETR, hlavní trenér)

  4. 4) Informace o činnosti VV v roce 2023 (Michal Žoužela, člen VV)

  5. 5) Informace o hospodaření v roce 2023 (Adam Svobodník, člen VV)

  6. 6) Diskuze

  7. 7) Závěr